ویلاهای پیش ساخته

صفحه ی اول کاتالوگ پیش ساخته
کاتالوگ پیش ساخته

[nz_sep top=”20″ bottom=”20″ width=”” height=”” type=”solid” color=”#e0e0e0″ align=”center” /]

کار های چوبی

نمونه کار های چوبی
نمونه کار های چوبی

[nz_sep top=”20″ bottom=”20″ width=”” height=”” type=”solid” color=”#e0e0e0″ align=”center” /]

کانکس و کانتینر

صفحه ی اول کاتالوگ کانکس
کاتالوگ کانکس

[nz_sep top=”20″ bottom=”20″ width=”” height=”” type=”solid” color=”#e0e0e0″ align=”center” /]

 

 

[nz_sep top=”20″ bottom=”20″ width=”” height=”” type=”solid” color=”#e0e0e0″ align=”center” /]

1- آلاچیق

2- آبنما

3- کلبه های چوبی

4- تاب ریلکسی

5- مخازن زمینی

6- مخازن هوایی

7- تخت و میز چوبی

8- شیردوش

9-  کانکس

10- ویلاهای پیش ساخته

11- پروژه جاده چالوس

12- پروژه چندار

13- پروژه سهیلیه

14- پروژه سعید آباد

15- پروژه هشتگرد

16- پروژه محمدشهر

17- پروژه وشته (طالقان)